Zorgen voor je naaste

Mantelzorg? Wat is dat, iedereen weet dat eigenlijk wel. Het woord mantelzorg is volledig ingeburgerd en inmiddels is er ook een ‘dag van de mantelzorg’.

Het is volledig terecht om mantelzorgers in het zonnetje zetten. Maar wat houdt het eigenlijk in, zorgen voor je naaste?

Dat je bijvoorbeeld voor je partner met hersenletsel zorgt, voldoet ook aan de verwachtingen van de mensen om je hen. Immers, je partner kun je niet laten vallen. Bij mantelzorg leven heel veel verwachtingen: natuurlijk zorg je voor je naaste, natuurlijk kun je het er wel bijdoen, en ook: natuurlijk begrijp je alle regelingen, natuurlijk kun je extra hulp regelen, natuurlijk kan je werkgever flexibel zijn.

De dagelijkse praktijk is echter veel weerbarstiger. Hoe moeilijk is het om voor je partner met hersenletsel te zorgen, als zijn persoonlijkheid veranderd lijkt? Hoeveel moet je wel niet weten van zorg en regelingen en is dat wel realistisch om dat te vragen van mantelzorgers? Er zijn consulenten die jou kunnen helpen maar hoe regel je dat dan weer? Wat als je werk hebt dat niet makkelijk aangepast kan worden, en jouw inkomen ook nog het belangrijkste is geworden?

Op de dag van de mantelzorg kunnen wij met zijn allen, familie, vrienden, professionele hulpverleners en samenleving het belangrijkste cadeau geven: namelijk iedere situatie waarin een mantelzorger zich bevindt zonder verwachtingen benaderen en samen zoeken naar oplossingen. En daarbij de mantelzorger de ruimte geven om ook zelf te onderzoeken wat mogelijk is of hoe om te gaan met de nieuwe situatie.

Mantelzorgers even de ruimte geven om de eigen situatie onder de loep te nemen. Mantelzorgers niet het gevoel geven dat het niet sociaal is als ze voor zichzelf opkomen, of eerlijk durven te zeggen dat het niet gaat. Kortom de mantelzorger tegemoet treden zonder waarde en oordeel.

Voor mantelzorgers van mensen met hersenletsel schreven wij een boekje, waarmee jij als mantelzorger handvatten krijgt om met de situatie om te gaan. Waar jij jouw grenzen kunt verkennen. Mantelzorgers: neem die tijd. Immers, een mantelzorger die goed in zijn of haar vel zit heeft de ruimte om te zorgen!