Auteurs

Annet Wielemaker, neuropsycholoog, deed jarenlang ervaring op als consulent, coach en docent op het gebied van niet aangeboren hersenletsel. Bij de Hersenstichting was zij mede verantwoordelijk voor de samenstelling van de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.  Zij gelooft in de eigen kracht van mensen met hersenletsel en is voorvechter van kortere lijnen in de zorgverlening waarbij de eigen wensen van de patiënt leidend zijn. 


Zita Schwab, coach, adviseur en vertrouwenspersoon, heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen, met en zonder hersenletsel. Als gecertificeerd NLP-therapeut en systemisch coach kijkt zij naar het gehele systeem en de rollen die mensen daarin onbewust innemen. Het vinden van de eigen plek is essentieel om in de eigen kracht te komen. Zita weet ook uit eigen ervaring hoe het is om helemaal opnieuw te moeten beginnen.
Naast haar NAH-expertise heeft zij zich gespecialiseerd in stressreductie, trauma en verliesverwerking (oa. door gezondheid). In 2012 ontwikkelde zij een NLP training voor mensen met hersenletsel.