Auteurs

Annet Wielemaker, neuropsycholoog, deed jarenlang ervaring op als consulent, coach en docent op het gebied van niet aangeboren hersenletsel. Bij de Hersenstichting was zij mede verantwoordelijk voor de samenstelling van de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.  Zij gelooft in de eigen kracht van mensen met hersenletsel  en  is voorvechter van kortere lijnen in de zorgverlening waarbij de eigen wensen van de patiënt leidend zijn. 
www.annetwielemaker.nl | annet@nahmasterplan.nl | Twitter @AnnetWielemaker


Zita Schwab heeft jarenlange ervaring in het coachen en trainen van mensen, met en zonder hersenletsel. Zij weet uit eigen ervaring hoe het is om helemaal opnieuw te moeten beginnen. Zita is gecertificeerd NLP Coach, NAH coach en trainer, met aanvullende expertise in systemisch werk, oplossingsgericht werk en oplossingsgerichte communicatie. Uniek is de NLP training voor mensen met hersenletsel die zij in 2012 ontwikkelde. Als NAH professional  én ervaringsdeskundige is zij gespecialiseerd in omgaan met verandering, verliesverwerking en trauma.
www.zitaschwab.nl | zita@nahmasterplan.nl | Twitter @Zita_Schwab | Instagram @zitaschwab