Deel 2. Voor mantelzorgers

Het NAH Masterplan, deel 2 De stille kracht.
Inkijkexemplaar

Ben jij mantelzorger voor een dierbare met hersenletsel? Dan is dit boekje voor jou!

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met mantelzorg: je zorgt voor een naaste, soms 24 uur per dag. Vaak zie je aankomen dat je voor een ander moet gaan zorgen, maar mantelzorger voor iemand met hersenletsel ben je meestal ineens.
Mantelzorg is topsport, waar je ongetraind aan begint. Je hebt deze rol niet bewust gekozen en soms komt deze rol in een levensfase waarin je je nog helemaal niet hebt beziggehouden met zorgen voor een ander.

Juist als mantelzorger krijg je te maken met nieuwe rollen. Je bent ineens veel meer de verzorger van je partner, in plaats van de partner. Of je ouder, die je altijd om raad vroeg, steunt ineens op jou als kind. Ook naar de buitenwereld toe zijn de diverse rollen complex. De omgeving maakt niet altijd een goede inschatting van de situatie of kan jouw rol niet altijd naar waarde inschatten. Of: je hebt geen rol in de relatie zorgverlener – cliënt, terwijl jij als naaste wel veel input kan geven. 

Mantelzorgen is ook mooi, je kunt iets anders voor een ander doen en kan hier zelf als mens van groeien. Liefde en loyaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Maar er is ook schuldgevoel, als je gewoon een keer niet wilt zorgen, maar je eigen gang wilt gaan. Mantelzorgen is een deel van je leven én verdient dus de volle aandacht.

Dit boekje is dus speciaal voor jou, als mantelzorger en stille kracht. In het boekje worden dilemma’s en gevoelens waar je mee te maken hebt besproken. Ga aan de slag en denk na over jouw rol en hoe je die, met respect voor alle betrokkenen, kan versterken!

Deel 2 – publicatie september 2021 – ISBN 9789083072210