Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de informatie te gebruiken die op of via deze website wordt aangeboden, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Beheer
Deze website staat onder beheer van de auteurs van het NAH Masterplan; Annet Wielemaker en Zita Schwab. De contactgegevens staan onder ‘contact’.

Overnemen van teksten
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De informatie op deze website zijn/ worden met zeer grote zorgvuldigheid samengesteld. Het copyright van alle gebruikte teksten en de meeste beelden op www.nahmasterplan.nl behoort aan de auteurs. Als je de teksten wilt gebruiken mag dat, na schriftelijke toestemming en alleen met bronvermelding als klikbare hyperlink die verwijst naar het oorspronkelijke artikel op nahmasterplan.nl als volgt: (bron: www.nahmasterplan.nl)

Gebruik van huisstijl  
Op de huisstijl van het NAH Masterplan rust een auteursrecht en een gebruiksrecht van de auteurs. De huisstijl mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming gebruikt en/of toegepast worden. Ook is het niet toegestaan om het logo van het NAH Masterplan na te maken, opnieuw te construeren of zelf een nieuwe variant van het logo te maken, tenzij u dit als opdracht is gegeven door de auteurs.
 
Uitsluiting aansprakelijkheid
De auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van www.nahmasterplan.nl, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden of voor problemen a.g.v. het gebruiken of verspreiden ervan.
 
De op deze website aangeboden informatie kan ook nooit de functie van een arts, in welke hoedanigheid dan ook, overnemen. Voor een persoonlijk medisch advies dien je je eigen (huis)arts te consulteren.  
 
Wijzigingen
De auteurs behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.