Het NAH Masterplan

Het eerste deel van het NAH Masterplan voor mensen met hersenletsel is sinds december 2020 verkrijgbaar. Met dit boek willen de auteurs mensen met hersenletsel, de getroffenen, laten zien dat zij zelf grote invloed kunnen hebben op hun eigen toekomst en hen aansporen om te doen wat wel werkt.

Het NAH Masterplan bestaat uit vier boekjes, die gericht zijn op respectievelijk mensen met hersenletsel, de mantelzorger, de docent en de werkgever. De auteurs hebben daarbij gekozen voor kleine praktische ‘doe’ boekjes, waarbij iedere lezer aan het denken wordt gezet over de eigen rol en hoe je jezelf daarin kunt versterken. Uiteindelijk ben je zelf de expert.

Mensen met hersenletsel krijgen of geen afdoende hulp, of worden overladen met hulp, bijvoorbeeld vastgelegd in vaste zorgpaden en routines. Daarbij wordt niet altijd voldoende gekeken naar wat de patiënt zelf wil en waar zijn focus ligt. Hersenletselzorg is complex: zo wordt vaak ook in behandelsetting gedacht. Alles moet multidisciplinair worden aangepakt.

Annet Wielemaker en Zita Schwab willen met deel 1, mensen met hersenletsel  aansporen om terug te gaan naar de basis: wat wil JIJ als getroffene?

Ook met deel 2 van het NAH Masterplan, ‘De stille kracht’ voor mantelzorgers, willen de auteurs mantelzorgers actief laten nadenken over de situatie waarin zij zitten. Wat kan beter, wat knelt? Hoe hou ik het vol en waar kan ik terecht? Daarnaast voorziet het boekje de mantelzorger ook in informatie over hersenletsel, en nuttige links om meer te weten te komen.

In de volgende 2 boekjes, boekje 3 en 4, gaan zij ook de docent en de werkgever meenemen in de wereld van hersenletsel.