Links

Links voor getroffenen (deel 1)

Informatie over hersenen en hersenaandoeningen

www.hersenstichting.nl
Informatie over de werking van de hersenen, hersenaandoeningen, gevolgen, onderzoeksmethoden en wetenschappelijk onderzoek, Infolijn, gegevens onder kopje: ‘dit doen wij’ – ‘voorlichting’ – ‘infolijn’

www.hersenletsel-uitleg.nl
Informatie over niet aangeboren hersenletsel, werking van de hersenen, de gevolgen, rouw, hoe om te gaan met hersenletsel en de behandel-
methodes

Informatie over behandeling en zorgverlening

www.breinlijn.nl
Gratis landelijk loket voor vragen over hersenletsel, en voor passende zorg en ondersteuning, waaronder jobcoaches en vrijwilligersorganisaties, bij
jou in de regio

www.revalidatie.nl     
Informatie over soorten revalidatie, revalidatie instellingen en hun wachttijden

www.edwinvandersarfoundation.nl
Projecten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, waarbij beweging en terugkeer naar de arbeidsmarkt (voor jongvolwassenen)
centraal staan

Informatie over werken met een hersenaandoening

www.werkenmethersenletsel.nl
Informatie over ziek zijn, hersenletsel, werken en re-integreren

Informatie over overprikkeling

www.hersenletsel-uitleg.nl
Uitleg over overprikkeling

www.hersenletsel-uitleg.nl
Uitleg over hoe om te gaan met overprikkeling

www.hersenz.nl
Informatie over overprikkeling met tips hoe ermee om te gaan van een ervaringsdeskundige

www.overprikkeling.com
Alles over overprikkeling,welke klachten het geeft en hoe ermee om te gaan

Patiëntenorganisaties en lotgenotencontact

www.breinlijn.nl
Informatie over patiëntenorganisaties en lotgenotencontact in jouw regio

www.dutchbraincouncil.nl
Platform voor hersengerelateerde patiëntenorganisaties

www.hersenletsel.nl
Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

www.meningitis-stichting.nl/
Patiëntenorganisatie die zich inzet voor mensen die geconfronteerd worden met meningitis, encefalitis, sepsis.


Links voor docenten

www.nahmasterplan.nl/informatie-voor-docenten
Links naar informatie met betrekking op kinderen met hersenletsel in het onderwijs.


Links voor werkgevers
www.nahmasterplan.nl/informatie-voor-werkgevers/
Links naar informatie met betrekking op NAH en arbeidsparticipatie.


Links voor mantelzorgers (deel 2)

Informatie en verwijzingen naar het juiste adres, kennis van regionale netwerken

www.breinlijn.nl
Landelijke informatielijn, onder andere voor vragen over actueel aanbod van ondersteuning in jouw regio.

www.mantelzorg.nl
De landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste.

Informatie, advies en lotgenotencontact en mantelzorgers

www.nah.nl
Informatie voor mantelzorgers en organisatie partnerdagen.

www.hersenletsel.nl
Informatie voor mantelzorgers en organisatie van familiedagen

www.hersenletsel-uitleg.nl
Advies en informatie door en voor mantelzorgers van mensen met hersenletsel

www.hersenletsel-uitleg.nl
Diverse adressen met  betrekking tot steun aan (jonge) mantelzorgers.

www.verdermethersenletsel.nl
Informatie én ervaringsverhalen voor mantelzorgers van mensen met hersenletsel

www.wehelpenhersenletsel.nl
Website met informatie en tips voor mantelzorgers van mensen met hersenletsel

www.zorgvoorbeter.nl
Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Mantelzorg en werk

www.mantelzorg.nl
Verlofregelingen voor mantelzorgers

www.informatielangdurigezorg.nl
Regelingen bij arbeidsongeschiktheid van mantelzorger

www.uwv.nl
Informatie over loondienst en ziek zijn

Mantelzorg en school en studie

www.mantelzorg.nl
Onderwijs en mantelzorg; aandacht voor jonge mantelzorgers

www.zorgenwelzijn.nl
Coulance voor jonge mantelzorgers

Persoonlijke coaching

www.zitaschwab.nl
Coaching, hersenletselcoaching voor getroffenen en/of mantelzorgers.

Wettelijke regelingen en geldzaken

www.patientenfederatie.nl
Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben.

www.rechtspraak.nl
Taken en verplichtingen particuliere mentor

www.rechtspraak.nl
Wat is curatele? Wat doet een curator?

www.scp.nl
Rapport ontwikkelingen in de informele zorg

www.zorgvoorbeter.nl
Samenwerken aan de hand van het SOFA-model

www.mantelzorg.nl
Ontvang je als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan zijn er een aantal regelingen om rekening mee te houden.

Zo werkt de zorg

app.zwdz.nl
Informatieve site over de zorg: wetten, financiën etc.