Links

Informatie over hersenen en hersenaandoeningen

www.hersenstichting.nl
Informatie over de werking van de hersenen, hersenaandoeningen,
gevolgen, onderzoeksmethoden en wetenschappelijk onderzoek,
Infolijn, gegevens onder kopje: ‘dit doen wij’ – ‘voorlichting’ – ‘infolijn’

www.hersenletsel-uitleg.nl
Informatie over niet aangeboren hersenletsel, werking van de hersenen,
de gevolgen, rouw, hoe om te gaan met hersenletsel en de behandel-
methodes

Informatie over behandeling en zorgverlening

www.breinlijn.nl
Gratis landelijk loket voor vragen over hersenletsel, en voor passende zorg
en ondersteuning, waaronder jobcoaches en vrijwilligersorganisaties, bij
jou in de regio

www.revalidatie.nl     
Informatie over soorten revalidatie, revalidatie instellingen en hun wachttijden

www.edwinvandersarfoundation.nl
Projecten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, waarbij
beweging en terugkeer naar de arbeidsmarkt (voor jongvolwassenen)
centraal staan

Informatie over werken met een hersenaandoening

www.werkenmethersenletsel.nl
Informatie over ziek zijn, hersenletsel, werken en re-integreren

Patiëntenorganisaties en lotgenotencontact

www.breinlijn.nl
Informatie over patiëntenorganisaties en lotgenotencontact in jouw regio

www.dutchbraincouncil.nl
Platform voor hersengerelateerde patiëntenorganisaties

www.hersenletsel.nl

www.meningitis-stichting.nl/