Scores mantelzorg

Score invuloefening blz. 55
Over jou en je relatie met de getroffene en jullie omgeving

(Voor score invuloefening blz. 56, scroll naar beneden)

Vraag 1 t/m 4: inventarisatie wie de getroffene is.

  • Vraag jezelf af hoe close jouw band met de getroffene is. Geeft dit voor jou een extra emotionele lading?

Kijk naar de onderstaande tips wat je zoals kunt doen of wie jou kan helpen.

Vraag 5 en 6

Vraag 5: antwoord ja

  • er is vertrouwen in de relatie. Hierdoor kun je af en toe het stuur loslaten.

  antwoord nee

  • je hebt onvoldoende vertrouwen in de relatie om het stuur los te durven laten.
  • Je hebt de neiging alles bij jezelf te houden om geen risico’s te lopen.

Vraag 6: ja:

  • er is een gevoel dat er geen grip is, gevoel van onmacht. Probeer met de volgende scores te ontdekken waardoor dit komt.            

Kijk naar de onderstaande tips wat je zoals kunt doen of wie jou kan helpen.

Vraag 7 t/m 11

Antwoord één keer ja: er is sprake van een bepaalde vaste rol van de getroffene en de positie op de tandem.

  • Vraag jezelf af wat je van deze positie vindt en wat je graag zou veranderen

Antwoord: meerdere keren ja: de rollen van de getroffene wisselen. Jullie zitten steeds weer anders op de tandem

  • Vraag jezelf af of het wisselen rollen onrust en onzekerheid als achtergrond heeft, of juist soms juist duidt op zinvolle flexabiliteit. ‘Zijn eigen gang gaan‘ kan ook een teken zijn van terugkerende, gewenste zelfstandigheid.

Kijk naar de onderstaande tips wat je zoals kunt doen of wie jou kan helpen.

Vraag 12 t/m 15: Invloed van buitenaf.

Vraag 12: inventarisatie van de mantelzorg situatie

Vraag 13 t/m 15:

Antwoord één of meerdere keren ja: er is een probleem dat opgelost moet worden. Mogelijk is dit voor jou niet mogelijk en is het goed om hulp van buitenaf erbij te halen.

Kijk naar de onderstaande tips wat je zoals kunt doen of wie jou kan helpen.

Tips voor jou!              Waar kun je terecht?              


Score invuloefening blz. 56

Over jou en je bestaan als mantelzorger

Antwoord 6 keer ja of meer: je zit redelijk goed in je vel. Er zijn nog aandachtspunten waaraan gewerkt moet worden. Kijk naar de onderstaande tips wat je zoals kunt doen of wie jou kan helpen.

Antwoord 3 tot 6 keer ja: er zijn positieve aspecten in jouw leven als mantelzorger, maar er zijn belangrijke aandachtpunten waaraan gewerkt moet worden om te zorgen dat het bestaan van mantelzorger  voor jou draagbaar is.  Kijk naar de onderstaande tips wat je zoals kunt doen of wie jou kan helpen

Antwoord 0 tot 3 keer ja: het leven als mantelzorger is voor jou op dit moment te zwaar. Zo ga je het niet volhouden. Overweeg hulp in te roepen, voor jezelf, of voor de getroffene om de situatie te verbeteren. Kijk naar de onderstaande tips wat je zoals kunt doen of wie jou kan helpen

Tips voor jou!                


Waar kun je terecht?            

Kijk voor relevantie links en adressen onder ‘links’